DİTİB’den Almanca yeni bir eser

  • Güncelleme: 18.08.2023 23:08
DİTİB’den Almanca yeni bir eser

DİTİB-ZSU Yayınevi, İslam’ın temel öğretilerinin sade bir dille ele alındığı, her yaştan okuyucuya özellikle gençlere ve İslam hakkında bilgisi az veya yüzeysel olan gayri Müslimlere hitap eden Almanca eseri okuyucuların istifadesine sundu.

DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi’nin (ZSU) Mütercimlik ve Edisyon Birimi’nde çalışmalarını sürdüren Dr. Ahmet İnam, Türkçe’den Almanca’ya çeviri alanında ve müstakil eserler kapsamında çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Özellikle DİTİB Yayınevi olarak çalışmalarının geniş bir okuyucu kitlesine ulaştığını söyleyen İnam, son olarak kurum eserlerinin her yaştaki insana hitap ettiğini ve bu bağlamda özellikle İslam hakkında Almanca yazılmış kitapların www.zsu-shop.eu internet sayfası üzerinden de takip ve sipariş edilebileceğini hatırlattı.  

Gençlerin yanı sıra Almanya’da İslam hakkında yüzeysel bilgiye sahip olan insanlar için de bu kitabı ele aldığını ifade eden İnam, kitabının içeriği ile ilgili bilgi verdi: “‘İslam’ın Temel Özellikleri’ adlı kitabın oluşumundaki önemli faktörlerden biri Bakara Suresi’nin 177. ayetindeki ifadelerdir. Zira burada Rabbimiz, Salih bir mü’min kulun, yani başka bir deyişle gerçek manada dindar ve takva sahibi bir kulun hangi vasıflara haiz olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu ayeti baz alarak ilgili kitabı kaleme almamızın önemli nedeni ise günümüz medyasında İslam’ın Temel Esasları’nın sadece şekilden ibaret olduğu vurgusu, dinimizin sosyal ve ahlaki boyutunun çok fazla ele alınmaması veya alınmak istenmediği gerçeğidir. Dolayısıyla gerek gençlerimize gerekse İslam’ın genel çerçevesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere İslam’ın bir bütün olarak anlaşılması gerektiğinin altını çizmek istedik.”

İnam, “Tek İslam-İç Perspektif” kitabında daha detaylı ele aldığı ve kitapta da vurgulamak istediği bir başka husus için: “Müslümanlar, Allah’ın birliğine, ahirete iman etme noktasında ve namaz, oruç gibi ibadetlerin farz olduğuna kesin inançları hususunda, helal ve haram gibi temel esaslarda bir birlik oluşturmaktadırlar” dedi.

İnam, şöyle devam etti: “Dolaysıyla biz de ‘İslam’ın Temel Özellikleri’ kitabında İman, İbadet ve Ahlak konularını sade bir dil ile ele aldık.  Bunlara ek olarak, Müslüman ve gayri müslim şairlerin ve düşünürlerin veciz şiirleri ve sözlerini özenle okuyucuya sunduk. Ayrıca gerekli görülen yerlerde kelime ve terim açıklamalarına da yer verdik. Öyle bir kitap oluşsun istedik ki, hem İslam’ın temel prensipleri ve Hz. Peygamber’in (sav) hayatı sade bir dille anlatılsın, hem de İslam hakkında Almanca olarak da öyle bir kitap olsun ki, İslam’a ilgi duyan ve hiç bilgisi olmayan insanlara gerektiğinde hediye dahi edilebilsin. Umarız bütün okuyucularımız bu eserden istifade eder.”

Ercüment Aydın / Köln