İnsani yardım gönüllüleri temel ilkyardım eğitimi aldı

  • Güncelleme: 15.07.2023 18:57
İnsani yardım gönüllüleri temel ilkyardım eğitimi aldı

Türkiye Diyanet Vakfı ile Türk Kızılay’ı iş birliğinde, eğitim programları kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerine 14 ana başlıkta temel ilkyardım eğitimi verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olan 20 katılımcı, Türkiye Diyanet Vakfı ile Türk Kızılay’ı iş birliğinde Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen eğitim programında, 14 ana başlıkta iki gün süren temel ilkyardım eğitimi aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerine Türk Kızılay’ı İlkyardım Eğitmeni Arif Çimen tarafından Genel ilk yardım bilgileri, Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, Temel yaşam desteği, Kanamalarda ilk yardım, Yaralanmalarda ilk yardım, Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım, Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, Bilinç bozukluklarında ilk yardım, Zehirlenmelerde ilk yardım, Hayvan ısırmalarında ilk yardım, Boğulmalarda temel yaklaşım, Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, Hasta/yaralı taşıma teknikleri ve OED konularında eğitim verildi.

Eğitimlerin sonunda katılımcılara yazılı sınav yapılarak başarılı olan katılımcılar belirlendi ve başarılı olan katılımcılar ‘Temel İlkyardım Sertifikası’ almaya hak kazandı.